Page 5 - HANDEN_WASSEN_DESINFECTEREN
P. 5

Oplossingen zonder handmatig contact /


    HYGIËNE EN BEHEREN            90% WATER- EN
    VAN DE BACTERIEGROEI           ENERGIEBESPARING


    Automatisch openen en sluiten,      Waterbesparing
    zonder manueel contact          Vergeleken met een traditionele kraan, wordt
    De elektronische kranen van DELABIE werken op  waterbesparing geoptimaliseerd met de elektronische
    basis van actieve infrarood detectie. De kraan begint  kranen van DELABIE. Zij laten de bouwheer toe
    te lopen wanneer men de handen voor de detectie  de waterfactuur te optimaliseren zonder in te boeten
    houdt en sluit automatisch bij het verwijderen van de  op comfort voor de gebruiker.
    handen uit het detectieveld.       • Automatische sluiting en onderbroken gebruik Hygiëne en beheren
                                               van de bacteriegroei
    Omdat er geen manueel contact is kan de overdracht  De kraan wordt automatisch afgesloten na het
    van kiemen via de handen vermeden worden�  verwijderen van de handen uit het detectieveld�
                          Elk risico op verspilling door niet dicht draaien van de
    Antibacteriële periodieke spoelfunctie   kraan wordt uitgesloten. De anti-blokkeerveiligheid
    Wanneer een kraan niet regelmatig gebruikt wordt, treedt  wordt geactiveerd om te verhinderen dat de kraan
    waterstagnatie op in de leidingen wat onvermijdelijk  blijft lopen. De looptijd is tot een strikt minimum
    leidt tot de ontwikkeling van bacteriën (geïsoleerde  beperkt (natmaken, spoelen).
    post, gesloten sanitaire ruimte tijdens vakanties, enz.).
    De elektronische kranen van DELABIE zijn uitgerust  • Debiet ingesteld op 3 l/min
    met een periodieke spoelfunctie.      De elektronische kranen van DELABIE hebben een
    Een automatische spoeling van ongeveer 60 seconden  beperkt debiet van 3 l/min� De kranen verzekeren een Antistagnatie elektroventiel
    vindt plaats iedere 24 uur na het laatste gebruik  constant debiet ongeacht drukverschillen in het net.
    (instelbaar op bepaalde modellen).     Het debiet kan aangepast worden tussen 1,5 l/min
                          en 6 l/min.
    Antistagnatie elektroventiel       Energiebesparing
    Alle standaard elektroventielen in de markt zijn
    uitgerust met een rubberen membraan waarachter  De elektronische kranen hebben weinig energie
    steeds een kleine hoeveelheid stilstaand water  nodig om te werken. DELABIE heeft gekozen voor
    achterblijft en niet ververst wordt. Hierdoor kunnen  een gepulseerde actieve infrarood technologie, een
    bacteriën zich ontwikkelen.        oplossing waarbij weinig energie verbruikt wordt�
    DELABIE heeft een technologie zonder membraan  Doordat de infrarood straal in tussenpozen wordt
    ontwikkeld (gepatenteerd systeem).    uitgegeven, wordt het energieverbruik beperkt terwijl  Geen manueel contact
    Dit elektroventiel met zuiger beperkt bacterievorming  de doeltreffendheid van de detectie gegarandeerd
    doordat het water afgevoerd en ververst wordt bij elk  blijft.             Klassieke DELABIE
    gebruik. Het zelfreinigend systeem met gekalibreerde  De modellen op batterijen hebben een gemiddelde  mengkraan mengkraan
    gleuf beperkt vuilaanslag. Bovendien worden  autonomie van 350�000 cycli (of 3 tot 6 jaar),  9 l/min 3 l/min
    ook waterslagen beperkt doordat het ventiel zich  afhankelijk van de gebruiksfrequentie. De gebruikte  0% 90%
    langzaam sluit.              Lithium batterijen zijn standaard verkrijgbaar,
                         betaalbaar en recycleerbaar.
                         De aanzienlijke besparing in warm water die
    Hygiënische straalbreker
    Niet te vergelijken met een traditionele perlator,  gerealiseerd wordt met de DELABIE kranen zorgt
    de straalbreker van DELABIE heeft een specifiek  eveneens voor een energiebesparing.
    ontwerp in Hostaform , een kalkwerend materiaal  Milieukeurmerken
            ®
    (verkalkt 10 maal minder snel).
    Deze straalbreker beperkt achterblijvend water  Dankzij de prestaties op vlak van water- en
    en vuilresten en verhindert de ontwikkeling van  energiebesparing, behalen de elektronische
    bacteriën�                kranen van DELABIE de hoogste resultaten in de  6,3 L 0,6 L
                         internationale keurmerken zoals HQE, BREEAM
                         of LEED.
    Toevoerslangen in PEX                                  42 sec  12 sec
    Deze slangen zijn bestand tegen thermische en
    chemische spoelingen die uitgevoerd worden in                    Waterbesparing per gebruik
    publieke gebouwen, in geval van preventieve
    of curatieve behandeling tegen bacteriegroei. VERGELIJKING VAN HET WATERVERBRUIK
                         Vergelijking tussen klassieke en elektronische mengkraan van DELABIE
    Kranen zonder pathogene bacteriën
    De DELABIE kranen worden gegarandeerd geleverd  Debiet Natmaken  Inzepen    Spoelen  Waterverbruik
    zonder pathogene bacteriën.
                                                    6,3 L
                                 5 sec    30 sec     7 sec
                           9L                        42 sec


                                                    0,6 L
                                 5 sec            7 sec
                           3L
                                                    12 sec


                                        Handen wassen en desinfecteren 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10