Page 6 - Toegankelijkheid-Accessoires-Hygiene
P. 6

/ Be-Line serie
                  ®

       DESIGN, COMFORT, WELZIJN         MAXIMALE HYGIËNE              EN OOK...


       Design voor iedereen           Duurzaam en sterk materiaal        100 % inwisselbaar
            ®
       Het Be-Line assortiment van DELABIE is het  De grepen en zitjes van het Be-Line assortiment  De afmetingen tussen
                                          ®
       samenbrengen van esthetiek en comfort.  worden geproduceerd uit geperst of geïnjecteerd  de bevestigingspunten
                                                       ®
                      ®
       Het vernieuwend design van de Be-Line grepen en  aluminium, een duurzaam en sterk materiaal. Het  van de Be-Line grepen
       zitjes zorgt ervoor dat de medische uitstraling van een  homogeen en glad oppervlak zorgt voor een snelle  zijn steeds even groot.
       toegankelijk gemaakte badkamer verdwijnt, waardoor  en eenvoudige reiniging, om te voldoen aan de  Indien de greep dient
       er slechts een gevoel van welzijn en comfort ervaren  hygiëne vereisten.      vervangen te worden door
       wordt, zowel binnenshuis als in een publieke ruimte. Minimum aantal koppelstukken  een identiek product,
                                                  is het niet nodig nieuwe
       Be-Line is een generatieoverschrijdend assortiment  Bij het ontwerpen van de grepen uit het Be-Line ®  bevestigingsgaten te
          ®
       aangepast aan elke levensfase, ongeacht leeftijd en  assortiment werd er extra aandacht besteed aan het  maken in de muur.
       graad van autonomie, dat zorgt voor een aangenaam  beperken van koppelstukken.
       gebruik van publieke sanitaire ruimten.                       100 % recycleerbaar
                            Vooral op de rechte delen, die door middel van
                            extrusie vervaardigd worden, en die het vaakst in  Aluminium, 100 %
       Discretie en bewegingsvrijheid      contact zijn met de handen, wordt zo de ophoping van  recycleerbaar, draagt
       De strakke lijnen, het ontbreken van dikke dekplaatjes,  onzuiverheden en het ontstaan van bacteriehaarden  bij tot de duurzame
       de verborgen bevestigingen en de productiekwaliteit  verhinderd.          ontwikkeling en de
                      ®
       van de grepen en zitjes van het Be-Line assortiment                 bescherming van het
       zorgen voor een natuurlijke integratie in hun omgeving                leefmilieu.
       en verhogen het gevoel van comfort en discretie. MAXIMALE VEILIGHEID
       Bovendien nemen de steunen, dicht tegen de muur,                   Volledig assortiment
       minder plaats in, waardoor de gebruiker zich                     De diversiteit in het
       gemakkelijker kan verplaatsen in de sanitaire ruimte  Test aan meer dan 200 kg   DELABIE aanbod biedt
       (douche, WC, ...) en dus meer bewegingsvrijheid krijgt. In utiliteiten is het gewicht van de gebruiker onbekend.  een oplossing voor alle
                            De geïnstalleerde producten dienen dus bestand  noden en eisen m.b.t.
                            te zijn tegen elke omstandigheid.     toegankelijkheid en
       Ergonomie                                      autonomie. Het aanbod
       De diameter van 35 mm die gebruikt wordt voor  10 jaar garantie           sluit perfect aan bij de
       de grepen van het Be-Line assortiment, biedt  De grepen en douchezitjes in het Be-Line assortiment  andere assortimenten van
                 ®
                                           ®
       een optimale grip, ongeacht de gebruiker of de  zijn geschikt voor intensief gebruik in alle types  DELABIE.
       bestemming van het product. De afgeronde vorm  utiliteiten of zorginstellingen.
       van deze grepen, met een ergonomische platte
       antiroterende voorzijde, past perfect in de vorm van  CE markering
       de hand en biedt de gebruiker zekerheid.
                                 ®
                            Het Be-Line assortiment van DELABIE is CE
                            gemarkeerd, conform de richtlijn 93/42/CEE
                            betreffende medische hulpmiddelen en beantwoordt
                Ergonomisch
                en antiroterend:    eveneens aan de vereisten opgenomen in de
                            Europese norm EN 12182 « Technische hulpmiddelen
                past perfect in de vorm van  voor mindervalide personen ». Dit keurmerk geeft  Antraciet grijs
                de hand, met plaats voor  de gebruiker een extra garantie.
                de duim voor een goede
                grip.
                            Veilige afstand van 38 mm
                            Oudere personen of personen met beperkte mobiliteit
                            verliezen gemakkelijk het evenwicht. Dankzij de afstand
       Twee uitvoeringen                       ®
       Het Be-Line assortiment is perfect combineerbaar  van 38 mm tussen Be-Line greep en muur wordt
            ®
                            verhinderd dat de voorarm vast komt te zitten. Zo wordt
       met elke stijl en elk materiaal.     ook het risico op het breken van een vastzittende arm bij
       De producten zijn beschikbaar in twee aluminium  een eventuele val beperkt.        Mat wit
       uitvoeringen: mat wit geëpoxeerd en antraciet grijs.
       De keuze van uitvoering laat toe een visueel contrast  Dik metaal
       te creëren tussen de grepen of de zitjes en de muur  De dikte van het aluminium dat gebruikt wordt
       waarop de producten geïnstalleerd worden.
                                              ®
                            door DELABIE voor de realisatie van het Be-Line
                            assortiment is aanzienlijk: 3 mm voor de buisdelen
                            en massief geïnjecteerd aluminium voor de
                            bevestigingsvoeten.
                            Dit is een belangrijk gegeven om de kwaliteit en de
                            weerstand van de producten te beoordelen.

       4  Toegankelijkheid - Be-Line serie
                    ®
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11