Page 5 - BIOFIL
P. 5

Eindfilters /
       ASSORTIMENT BIOFIL            INNOVERENDE TECHNISCHE
       ANTILEGIONELLA- EN            OPLOSSING VAN DE HOLLE VEZEL
       ANTIBACTERIËLE FILTERS

       DELABIE biedt een volledig assortiment BIOFIL  Microfiltratie met holle vezels
       waterfilters aan: kraanfilters voor wastafels en  Er bestaan twee basistypes membraan apparatuur
       muurdouchekranen, filterende handdouches en  voor microfiltratie: met vlak membraan of membraan
       filterende uitlopen.           met holle vezels.
       BIOFIL filters zijn ontworpen om bacteriologisch  DELABIE heeft gekozen te werken met de
       gecontroleerd water (EBM) te produceren aan  buisvormige membraantechnologie met holle vezels. 
       de plaats van gebruik. Deze instrumenten houden
       bacteriën tegen, waaronder opportunistische
       ziekteverwekkende micro-organismen in water
       zoals Legionella spp., Legionella pneumophila,  FILTERPRINCIPE
       Pseudomonas aeruginosa, niet-tuberculeuze  VAN DE HOLLE VEZELS
       mycobacteriën en andere, door middel van een                     Membraan met holle vezels
       microfiltratiemembraan met holle vezels met een  Filter met holle vezels
       nominale porositeit van 0,1 micron.    De BIOFIL filter is samengesteld uit een geheel van  Poreusheid < 0,1 micron
       Deze microfiltratietechnologie garandeert een  holle vezels in gebundeld polyethyleen. Deze uiterst
       bacteriologische kwaliteit die superieur is aan  fijne en soepele vezels hebben een externe diameter
       die van het drinkwaternet, zonder de chemische  van 0,6 mm en hebben een dikte van enkele tientallen
       samenstelling ervan te wijzigen.
                            microns.
       De BIOFIL filters zijn ontworpen om de productie  De membranen zijn hol en hebben een rietvorm
       van water op de plaats van gebruik veilig te stellen.  (buisje).
       Zij worden aanbevolen in de beheersprocedures en                     
       de preventie van zorggerelateerde infecties. Microporeuze structuur
                            De membranen met holle vezels bestaan uit meerdere  Microporeuze structuur
                            poriën met afmetingen tussen 0,01 en 0,1 micron.
       TOEPASSINGSGEBIED             Elk membraan is samengesteld uit meerdere laagjes  < 0,1 µm Bacteriën
                            microporeuze structuren (microgroeven).
       Antilegionella en antibacteriële filters  De bacteriën en deeltjes die groter zijn dan
       De BIOFIL eindfilters voor 2, 3 & 4 maanden vormen  0,1 micron worden gestopt door deze structuren
       een fysieke belemmering voor besmettelijke micro- en definitief buiten het membraan gehouden.
       organismen in het water. Zijn klasse I bescherming
       van immuno-gecompromitteerde patiënten en  Externe/Interne frontale filtratie
       kwetsbare personen wordt bereikt door het  Het filtersysteem van DELABIE is frontaal.
       microfiltratiemembraan.          Dit wil zeggen dat alle te behandelen vloeistof
       Filters zijn nodig voor de verzorging van  loodrecht op de filter stroomt, waardoor een  Externe/Interne frontale filtratie
       immuno-gecompromitteerde patiënten in   drukverschil ontstaat aan weerszijden van het
       afdelingen met een hoog risico, zoals beenmerg-en  membraan.
       orgaantransplantatieafdelingen, oncologieafdelingen,  Het water stroomt van buiten naar binnen in de filter. Vezel Bacteriën
       intensive care units, reanimatie units, neonatale  De bacteriën en andere microdeeltjes die de
       eenheden en elke andere plaats waar dergelijke  tussenruimtes in de membraanstructuur niet kunnen
       patiënten worden verpleegd.        passeren, worden extern tegengehouden en kunnen
       De filters laten ook beheerders van publieke  dus het membraan niet binnendringen.
       gebouwen toe hun gebruikers te beschermen tegen
       "legionella" en de voorschriften na te leven. Filteroppervlak/opslag van bacteriën
                            Het filteroppervlak van de filters met holle vezels laat
                            toe een groter volume water te filteren.
       VOLLEDIGE CONTROLE OVER          Hierdoor is ook de opslagcapaciteit van bacteriën en
       HET PRODUCTIEPROCES            onzuiverheden, tegengehouden in de filter, veel groter. 
                                                  Hars
       100 % gecontroleerde kwaliteit
       De kwaliteit en de poreusheid van de vezel worden
       constant gecontroleerd tijdens het productieproces                  Groot filteroppervlak
       en dit op 100 % van de producten.                          Optimale bacterie-opslag


       RECUPERATIEBELEID VAN DE
       COMPONENTEN

       Onze filters kunnen als huidhoudelijk afval worden
       behandeld.
       De buitenverpakking is gemaakt van gerecycleerd
       karton en is volledig recycleerbaar.
                                                              2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10