Page 6 - BIOFIL
P. 6

/ Eindfilters
                   BACTERIËLE UITDAGING           OPTIMALE TRACEERBAARHEID


                   De BIOFIL filters worden gekeurd volgens de  Het beheersen van de gezondheidsrisico’s, gebonden
                   methodologische principes van de ASTM F838*. aan water, vereist een optimale traceerbaarheid vanaf
                   Deze test garandeert het effectief vermogen  de productie van de verschillende componenten tot
                   de bacteriën in de filter op te vangen, waardoor  het gebruik van het afgewerkte product.
                   vloeistoffen ontsmet worden.
                   Bij de microbiologische testen, uitgevoerd  Individuele verpakking met etiket
                   in laboratoria, worden de BIOFIL filters blootgesteld  Alle BIOFIL filters beschikken over een uniek
        Bacteriologisch gecontroleerd  aan de bacteriën Brevundimonas Diminuta, Legionella  lotnummer dat toelaat de productieketen te volgen.
        water
                   pneumophila en Pseudomonas aeruginosa.
                   Deze testen vertonen een doeltreffendheid van
                   7 log voor alle micro-organismen in het water met
                   een afmeting groter dan die van de filterporiën,  30261      BIOFIL 2
                   die een nominale grootte van 0,1 μm en een absolute
        Filter-    Holle  grootte van 0.2 μm hebben.
        module    vezels
                                           18, rue du Maréchal Foch
        Hars         Bij het doorstaan van deze uitdaging leverden   T : +33 (0)3.22.60.22.74
                   de BIOFIL filters een vloeistof vrij van bacteriën.
                                            www.delabie.com
                   Zij hebben dus een nominale sterilisatiegraad           GTIN
                   van 0,1 micron.                            21006211
                                              NON
                                             STERILE     240618
        Doorsnede BIOFIL kraanfilter
                   * Standard Test Method for Determining Retention of Membrane
                   Filters Utilized for Liquid Filtration. Dubbel etiket op de filter
                   *Standaard testmethode voor het bepalen van Membraanfilters,  Alle filters hebben 2 waterbestendige etiketten,
          2    3     gebruikt bij het filteren van vloeistoffen. waardoor de identificatie van het product en de
         MAAND  MAAND                        traceerbaarheid van het vervangen van de filters
                                        perfect mogelijk zijn.
                   LEVENSDUUR                Eén etiket blijft op het product, het ander is
            4                            afneembaar en herpositioneerbaar voor in het logboek.
           MAAND     De antilegionella en antibacteriële BIOFIL filters
                   kunnen gebruikt worden gedurende maximaal       A    Date entrée service / Date In

                   4 maanden na de installatie (afhankelijk van gekozen  ..... /..... /....
        Maximale gebruiksduur model).                  BIOFIL 2 B    Date sortie service / Date Out

                   Na de gebruiksduur, aangeduid op de filter       ..... /..... /....
                                         Ref. 30261
                   (2, 3 of 4 maand), raadt DELABIE aan de filter  18, rue du Maréchal Foch  GTIN
                   te vervangen om het risico op besmetting met  T : +33 (0)3.22.60.22.74 21006211-40
                                           riville
                   bacteriën, geconcentreerd in de filter, tegen te  www.delabie.com   240618
                   gaan, vooral op afdelingen waar zwakke personen
                   verblijven.
                                        VOORSCHRIFTEN
                   Opmerking: Het aantal onzuiverheden in het
                   waternet verschilt van installatie tot installatie.
                   De filter kan dus vroeger of later verstopt zijn.  Klasse 1 CE medisch hulpmiddel
        Schuine aansluiting voor  In geval van vroegtijdige verstopping is een voorfiltering  De niet-steriele BIOFIL filters zijn conform
        een optimale plaatsing van  op verschillende plaatsen in het net aangeraden,  de Europese richtlijn UE 2017/745 en genieten
        de kraanfilter
                   om zo de zand- en kalkdeeltjes tegen te houden. een CE-markering.
                   De ontwikkeling van bacteriën is veel kleiner in een
                   voorgefilterde installatie en de levensduur van alle  Sterilisatie conform aan de Europese norm
                   voorzieningen wordt sterk verlengd.    EN ISO 11137
                                        Na het productieproces vindt bij de steriele BIOFIL
                                        filters een sterilisatie plaats met gamma-bestraling.
                   WEERSTAND TEGEN              Op elke doos is een zichtbare indicatie van sterilisatie
                   BEHANDELINGEN VAN HET           aanwezig.
                                        Na sterilisatie kunnen de BIOFIL filters gedurende
                   WATERNET                 3 jaar bewaard worden. De vervaldatum van het
                                        product is aangeduid op het etiket.
        Medisch hulpmiddel CE klasse I
        voor de niet-steriele filters De BIOFIL filters zijn bestand tegen thermische en  Gezondheidsattest (ACS)
                   chemische spoelingen.           Alle BIOFIL filters zijn conform met de CPDW richtlijn
                   De onzuiverheden die verwijderd worden tijdens  (Construction Products in Contact with Water)
                   een thermische of chemische spoeling worden  en het gewijzigd besluit van 29 mei 1997,
                   opgevangen in de filter en beperken zo de  en met de omzendbrief van het Franse Ministerie
                   gebruiksduur van de filter. DELABIE raadt aan deze  van Volksgezondheid DGS/SD7A2002 nr. 571
                   na elke behandeling te vervangen.
                                        van 25 november 2002.
                   Thermische spoelingen:
                   Temperatuur van 70°C gedurende een cumulatieve
                   periode van 30 minuten tijdens de gebruiksduur.
                   Chemische spoelingen:
                   Een chloorspoeling met filters voor 2 maand: 2 uur tot
                   100 ppm, met filters voor 3 maand: 3 uur tot 100 ppm
                   en met filters voor 4 maand: 4 uur tot 100 ppm.

    3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11