Page 5 - Kranen_voor_Publieke_Ruimten
P. 5

OPLOSSINGEN VOOR  PUBLIEKE RUIMTEN

                                 Oplossingen voor publieke ruimten /

      WATERBESPARING               MILIEUKEURMERKEN
                                                  Klassieke
                                                      DELABIE
                                                  mengkraan mengkraan
                                                   9 l/min 3 l/min
      Water, een waardevolle bron        De DELABIE kranen zijn specifiek ontwikkeld  0 %   90 %
      De schaarste en de hoge kosten van waterzuivering  voor publieke ruimten. Hun prestaties overtreffen
      en waterbehandeling zorgen ervoor dat het water  ruimschoots de hoogste standaards van keurmerken
      steeds duurder wordt. In de ontwikkelde landen is het  als WELL, WEPLS, EU Ecolabel, European Water
      gemiddelde waterverbruik per inwoner in een eeuw  Label, enz., die met name bestemd zijn voor kranen
      vertienvoudigd en verdubbeld de laatste 30 jaar.  voor huishoudelijk gebruik.
      (Bron: Water informatiecentrum).
                            DELABIE werkt mee aan de ecologische benadering
      In publieke gebouwen ligt het gemiddeld verbruik,  van gebouwen volgens de keurmerken HQE, BREEAM,
      van om en bij de 200 liter per dag per persoon,  LEED, DGNB, enz. De oplossingen voor optimalisatie
      50 % hoger dan het gemeten waterverbruik thuis.  van debiet en het onderbreken van de looptijd zijn  4,8 L 0,6 L
      In bepaalde gespecialiseerde instellingen  voorbeelden van hoe het water- en energieverbruik
      (ziekenhuizen, wellness centra, enz.) kan het verbruik  kunnen worden beperkt.     32 sec  12 sec
      oplopen tot 500 liter per dag per persoon.
      De gebruiker, die de factuur niet betaalt, vertoont een  Met de DELABIE kranen behaalt de bouwheer de  Waterbesparing per gebruik
      ander gedrag. Eventuele gebreken en lekken worden  beste resultaten voor zijn gebouw wat betreft deze  (elektronische wastafelkranen)
      minder snel gesignaleerd en hersteld in openbare  milieukeurmerken. Meer informatie pagina 8.
      gebouwen dan bij de gebruiker thuis.
      Het verbruik beperken           DESIGN
      Voor een betere controle op het waterverbruik, hebben
      de DELABIE kranen een debiet van 3 l/min voor de
      wastafels en 6 l/min voor de douches.   Publieke ruimten en design
      Deze beperkte debieten horen bij de laagste ter wereld. De DELABIE producten, gekend voor hun duurzaamheid
                            en weerstand, hebben een tijdloos ontwerp.
      De onderbreking van het water tijdens het inzepen  De diversiteit in het aanbod sluit ook perfect aan bij de
      van de handen en de automatische sluiting na het  verschillende types publieke gebouwen. Bijvoorbeeld  Geoptimaliseerde zelfsluiting
      handenwassen beperken verspilling en de nalatigheid  in een kantoorgebouw of een winkelcentrum is  (wastafelkranen)
      van gebruikers. De wastafelkranen sluiten automatisch  esthetiek belangrijk en dienen de producten perfect
      na 7 seconden.               te integreren qua design. In gevangenissen dienen
                            de producten weerstand en veiligheid te garanderen:
      De dubbele bediening 3l/6l en de intelligente  verborgen mechanismen, strakke vormgeving, enz.
      toiletspoeling, de urinoirspoeling van 3 seconden
      en de massamodus zijn voorbeelden van het  Zorgeloos design
      optimaliseren van het watervolume.     Een esthetisch mooi product wordt beter gerespecteerd
                            en dus minder gevandaliseerd. De strakke vormgeving
      Alle oplossingen en systemen van DELABIE laten  van de kranen beperkt vervuiling en vereenvoudigt
      toe een aanzienlijke hoeveelheid water en energie te  het reinigen. De gemakkelijke toegang tot het
      besparen, zonder in te boeten op efficiëntie  mechanisme, met behoud van de veiligheid,  Ontdek onze waterbesparende
      en gebruikscomfort.            vereenvoudigt het onderhoud.       oplossingen op video
      Voorbeelden van jaarlijkse waterbesparing
               Luchthaven Tank-  Burelen
                   station
       Aantal wastafels 1.500  20   125
       Aantal      600   250   30
       gebruiken / dag
       Aantal      365   365   230
       gebruiksdagen / jaar
       Verbruik / jaar  1.576.800 m 3 8.760 m 3 4.140 m 3                Keurmerken voor gebouwen
       (huiselijk 9 l/min)
       Verbruik / jaar 197.100 m 3 1.095 m 3 518 m 3
       (DELABIE 3 l/min)
       JAARLIJKSE   8.278.200 € 45.990 € 21.735 €
       BESPARING excl. BTW
       Gemiddelde prijs per m gemengd water in Frankrijk 6€ excl. BTW.
             3
       Zie vergelijking waterverbruik pagina 19.


                                                 Tijdloos design


                                          Oplossingen voor publieke ruimten 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10