Page 6 - Kranen_voor_Publieke_Ruimten
P. 6

/ Oplossingen voor publieke ruimten

                  COMFORT EN ERGONOMIE


                  Een oplossing voor iedereen        Stabiele temperatuur
                  De DELABIE producten zijn aangepast aan elk type  De PREMIX en SECURITHERM thermostatische
                  publieke ruimte: scholen, luchthavens, kantoren,  mengkranen regelen de temperatuur perfect.
                  wegrestaurants, restaurants, enz.     Zelfs bij drukschommelingen tussen warm en koud water
                  De oplossingen zijn aangepast aan elk type gebruiker,  zal de temperatuur van het water constant blijven.
                  ongeacht leeftijd, cultuur of graad van zelfstandigheid:
                  het gebruik van de producten wijst zichzelf uit. Bepaalde  Voorkomen van verwondingen
       Soepele bediening  modellen beschikken over geautomatiseerde functies. Zelfs in de ontwerpfase van een DELABIE product
                                       wordt rekening gehouden met de veiligheid van de
                  Het welzijn vrijwaren           gebruiker. De afgeronde randen verhinderen het risico
                  Het sanitair in publieke gebouwen dient elke gebruiker  op snijwonden en de strakke vormgeving, zonder grip,
                  hetzelfde comfort aan te bieden als thuis. vormt een bijkomende veiligheid.

                  De thermostatische kranen leveren water aan een
                  constante temperatuur. De temperatuurhendel stelt  HYGIËNE
                  het regelen van de temperatuur veilig.
                  Het systeem met soepele bediening of het automatisch  Maximale hygiëne voor de gebruikers
                  systeem vergemakkelijken het gebruik voor ouderen,
                  personen met een beperkte mobiliteit of kinderen. De zelfsluitende en elektronische kranen bieden een
       Geen enkel manueel contact
                  De directe spoeling, conform de norm NF EN 12541,  maximale hygiëne voor de gebruikers.
                  klasse II, heeft een laag geluidsniveau. De verstuivers  Het ontbreken van elk manueel contact na het spoelen
                  in de douchekoppen, ingesteld op slechts 6 l/min, en  vermijdt de overdracht van kiemen via de handen.
                  de straalbrekers verstrekken een zeer comfortabele  De automatische toiletspoeling garandeert een
                  straal.                  reiniging na elk gebruik. De hygiëne is verzekerd
                                       voor de volgende gebruikers.
                  UITGEBREID ASSORTIMENT           Hygiëne van het net
                                       Een ongebruikte kraan (geïsoleerde post, gesloten
                                       sanitaire ruimte tijdens vakanties, enz.) genereert
                  De diversiteit in het aanbod geeft de mogelijkheid  waterstagnatie in het net en bacteriegroei.
       Antiverbrandingsveiligheid een oplossing te bieden aan elke vereiste van publieke  Alle elektronische kranen van DELABIE zijn uitgerust
                  gebouwen, ongeacht de bestemming of de gebruikers. met een periodieke spoelfunctie. Een automatische
                                       spoeling vindt plaats elke 24 uur na het laatste
                  De DELABIE producten worden geplaatst bij  gebruik.
                  wastafels, douches, urinoirs en toiletten.
                  De kranen bestaan in verschillende modellen:  Bij toiletten met reservoir bevordert het stilstaand
                  op blad, muurmodel, ingebouwd of met technische  water aan kamertemperatuur de bacteriegroei.
                  ruimte voor bijvoorbeeld zware utiliteiten.  Het systeem met directe spoeling is één van de
                  Verschillende technologieën worden voorgesteld:  vele oplossingen die DELABIE voorstelt voor een
                  elektronisch, zelfsluitend, mechanisch.  maximale hygiëne in publieke ruimten.
                  Thermostatische mengkranen, systemen met
       Stabiele temperatuur antiblokkeerveiligheid, waterdichte inbouwdozen,  De verschillende concepten laten toe installaties
                  soepele bediening, enz., zijn voorbeelden van functies  te realiseren die conform zijn met de nieuwe normen
                  op maat voor specifieke toepassingen.   (de Duitse regelgeving Trinkwasser, het Frans Besluit
                                       van 1 februari 2010, enz.).

                  VEILIGHEID

                  Antiverbrandingsveiligheid
                  De temperatuur van het warm water in het net is
                  zeer hoog. Alle DELABIE mengkranen zijn daarom
                  uitgerust met een temperatuurbegrenzing.
       Voorkomen van verwondingen Op de thermostatische modellen zorgt de
                  antiverbrandingsveiligheid voor een onmiddellijke
                  onderbreking van het warm water bij onderbreking
                  van het koud water.
       Hygiëne van het waternet
       4  Oplossingen voor publieke ruimten
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11