Humanitair mecenaat

DELABIE, water voor het leven

DELABIE, water voor het leven

DELABIE, dat streeft naar een beter waterbeheer, heeft in 2005 beslist om jaarlijks een deel van haar winst te besteden aan watervoorzieningsprojecten.
Met de DELABIE stichting dragen we actief bij aan de financiering van projecten die de armste en meest geïsoleerde bevolkingsgroepen toegang tot water bieden.

Het bedrijfsmecenaat is eigenlijk ontstaan in de sport en cultuur. Doordat meer dan drie miljard mensen geen toegang hebben tot drinkbaar water, heeft de DELABIE stichting gekozen hieraan haar bestaansreden te wijden.

De DELABIE stichting engageert zich tot duidelijk gedefinieerde projecten en geeft daarbij de voorkeur aan lokale micro-projecten, waarvan de duurzaamheid gegarandeerd is. Zo financiert het bedrijf talrijke projecten, voornamelijk in Afrika, rond boringen, waterputten en installaties van sanitaire blokken.

DELABIE zet zich voor het leven in, een goede gezondheid en hygiëne van iedereen mogelijk te maken.

Enkele realisaties sinds 2005:

Mali

 • Diendié: 3 boringen voor een watertoren en watervoorzieningen
 • Almeritene: waterciterne en pomp voor school en verzorgingscentrum
 • Kellele: boring van 100 m
 • Kidal: boring voor een school bij de Touaregs
 • Marat: waterput voor het bouwen van een school.

Madagascar

 • Mahaboboka en Benenitra: 1 boorput en 1 citerne
 • Mananjary: 2 sanitaire blokken en publieke douches
 • Nosy Varika: 2 citernes en pompen voor school
 • Fotadrevo: 1 citerne en 2 pompen

Niger

 • Issegh-Seghan: boorput
 • Balambouk: boorput voor de inwoners, herders en veestapel
 • Azamalan Takaya: boorput voor inwoners
 • Tewar Abardek: boorput
 • Torodi: putboringen

Kameroen – Togo – C.A.R.

 • Soa: boorputten en watertoren voor verzorgingscentrum
 • Dapaong en Mandouri: 2 boorputten voor inwoners
 • Bossangoa: waterputten voor een school