Hulp bij het voorschrijven

Hier vindt u enkele hulpmiddelen bij het bepalen van uw productkeuze: sanitaire technieken, tool om de waterbesparing te berekenen…

Deze informatie is gericht aan de vaklui die de gegevens correct kunnen lezen in functie van de specifieke behoefte. De lezer erkent dat de interpretatie en het gebruik van de informatie zijn/haar verantwoordelijkheid blijft. DELABIe kan niet verantwoordelijk gesteld worden van eventuele gevolgen van dit gebruik.

Waterbesparing berekenen

Bereken hoeveel water u bespaart.

Regels der kunst voor sanitaire installaties

De regels der kunst voor sanitaire installaties worden geformuleerd in de plaatselijk geldende plaatsingsnormen…

Berekeningscriteria voor voedingsleidingen

Bij de keuze van de juiste diameter van de toevoerbuizen, dient rekening gehouden te worden met een aantal parameters.

Aanbevelingen ter bepaling van de diameter voor de horizontale hoofdleidingen

Om uw studie te vereenvoudigen, vindt u hierbij de aanbevelingen van DELABIE voor het bepalen van de diameters.