Normen en regelgeving

Onderstaande verwijzingen naar de oorspronkelijke teksten kunnen nuttig zijn voor vaklui, actief in de sector. Deze dienen echter correct gelezen en geïnterpreteerd te worden in functie van specifieke vereisten.  
Naast deze wetgevingen dient de professional ook rekening te houden met geldende normen, technische specificities, en de regels van de kunst (Belgaqua, DIN, NF, DTU 60-11, Regionale sanitaire regels…).
NB : De lezer dient beroep te doen op de volledige en originele wetteksten en draagt de verantwoordelijkheid over eventuele gevolgen van toepassing van deze teksten. DELABIE kan niet aansprakelijk gesteld worden.

Kranen met keurmerken - Publieke Ruimten

Als merkenfabrikant heeft de DELABIE groep een ruim assortiment producten conform een vaiëteit van Europese en Internationale normen en keurmerken (DIN-DVGW, NF, WRAS, BELGAQUA en vele andere).

Kranen met keurmerken - Ziekenhuizen

Als merkenfabrikant heeft de DELABIE groep een ruim assortiment producten conform een vaiëteit van Europese en Internationale normen en keurmerken (DIN-DVGW, NF, WRAS, BELGAQUA en vele andere).
De DELABIE producten voldoen aan de gestelde eisen van certificaten als BELGAQUA.
Dit BELGAQUA keurmerk garandeert dat de producten “bescherming bieden tegen verontreiniging van drinkwater in waterinstallaties”.

Legionellapreventie

Franse besluiten, de Vlaamse Legionellawet en het Nederlandse Drinkwaterbesluit verplichten de controle op legionellabacteriën in elke publieke instelling.
Wat is legionellose of veteranenziekte?
Welke installaties vormen een risico?
De reglementering: Franse besluiten van 1 februari 2010 en 30 november 2005

Gearchiveerde handleidingen (Antibacteriële eindfilters)

In overeenstemming met de Uitvoeringsverordening (EU 2017/745) kunt u hier de oude versies van onze handleidingen terugvinden voor de antibacteriële eindfilters.

Certificatie van sanitaire toestellen

De CE-markering is een Europese markering die verplicht is voor alle producten die onderhevig zijn aan een of meerdere Europese richtlijnen.
Wat is het CE keurmerk?
Op welke sanitaire producten vindt men de CE-markering?
Hoe herkent men een CE product?
Waar staat de CE-markering voor bij sanitaire toestellen?

Toegankelijkheid in publiek sanitair: installatieadvies

Hoe een toegankelijk gemaakte douche of kleedruimte inrichten? Hoe een badkamer aanpassen voor senioren? Hoe een invalidentoilet inrichten?
Op welke hoogte dient een hangtoilet geïnstalleerd te worden? Welke afmetingen dienen grepen en steunen te hebben? Op welke hoogte dient een douchezitje geplaatst te worden?

Toegankelijkheid en Autonomie

Personen met verminderde mobiliteit hebben recht op toegankelijkheid. Er moeten technische en bouwkundige maatregelen genomen worden om iedereen een maximum aan onafhankelijkheid te garanderen in hun dagelijks leven.
Gids met aanbevelingen voor douche, wastafel en toilet : installatieschema's...