Directe spoeling: de oplossing voor openbare plaatsen

Maart 2017

De meerdere voordelen van een directe spoeling zorgen er voor dat dit een ideaal systeem is voor het uitrusten van toiletten in publieke gebouwen....

De meerdere voordelen van een directe spoeling zorgen er voor dat dit een ideaal systeem is voor het uitrusten van toiletten in publieke gebouwen. De talrijke voordelen, vandaag nog minder gekend, leggen we u graag verder uit….

De toiletten met reservoir zijn bestemd voor particulier gebruik en voldoen niet aan de vereisten in utiliteiten. Toch worden deze, uit gewoonte, nog op regelmatige basis voorgeschreven voor publieke plaatsen.

Bedenkingen bij spoelbakken

Bedenkingen bij spoelbakken

De belangrijkste bedenkingbij toiletten met reservoir is hun gevoeligheid voor kalk en onzuiverheden, en de ophoping ervan die de afdichting van het spoelsysteem aantast.

Afhankelijk van de kwaliteit van het water kan er reeds een lek optreden na enkele maanden, of zelfs enkele weken, na de installatie van het toilet. In tegenstelling tot een wastafelkraan, waarbij een lek onmiddellijk gedetecteerd wordt, is een lek in een toilet verraderlijk. Het druppelen van water langs het keramiek is zeer moeilijk vast te stellen. Hierdoor is het toilet met spoelbak vaak de eerste sanitaire post waar waterverspilling optreedt: een onopgemerkt stromen van water kan leiden tot een verlies van maximaal 220 m³/jaar, of 946€/jaar per toilet (aan 4,30 €/m³ voor koud water in Vlaanderen, bron: Informatie centrum voor water).

Toiletten met spoelbak die gedurende meerdere dagen niet gebruikt worden, vormen een risico. Stilstaand water aan kamertemperatuur, waarin kalk en onzuiverheden zich vormen, is bevorderlijk voor bacteriegroei. Bij spoelen van het toilet kunnen deze bacteriën verspreid worden in de lucht.

De reservoirs verdragen het intensief gebruik zoals in utiliteiten moeilijk: het mechanisme is samengesteld uit kunststof onderdelen en ziet af bij intensief gebruik en ruwe behandeling.

Het onderhoud op een groot aantal geïnstalleerde spoelbakken blijkt moeizaam. De interventie voor een lek op een inbouwreservoir kan tot tientallen minuten duren. Het demonteren van of de toegang tot het mechanisme is moeilijk op deze modellen. Bovendien is het vervangen van een reservoir op een voorwandsysteem onmogelijk zonder de muur te breken. 

De voordelen van directe spoeling

De kraan met directe spoeling is specifiek ontworpen om aan de hoge eisen van openbare sanitaire ruimtes met hoge bezoekfrequentie te voldoen. Hygiënisch, robuust en doeltreffend, het risico op lekken wordt sterk verminderd.

Bij een systeem met directe spoeling is er geen stilstaand water, geen kalkaanslag of vuilophoping en dus geen bacteriegroei.

Een toilet met reservoir werkt volgens het principe van zwaartekracht. De spoeling is minder krachtig dan bij een systeem met directe spoeling, waarbij de druk van het waternet gebruikt wordt. De spoelkracht garandeert efficiëntie waardoor een enkele spoeling volstaat.

Met dit systeem zijn opeenvolgende spoelingen mogelijk indien nodig, bij meerdere gebruikers na elkaar. Er is geen wachttijd tot de spoelbak terug gevuld is.

Voor hotels, kantoren en zorginstellingen biedt een korte spoeling van 7 seconden, zonder wachttijd, een voordeel betreffende geluidscomfort voor de gebruikers.

Architecten waarderen de compactheid van een systeem met directe spoeling, doordat er geen ruimte dient voorzien te worden voor een reservoir.

En wat met de diameter

En wat met de diameter

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht kan een toilet met reservoir bij renovatie vervangen worden door een systeem met directe spoeling. Wanneer een technische ruimte toegankelijk is en er een waterkolom in de buurt is, in bijvoorbeeld een ziekenhuis, een rusthuis of een kantoorgebouw, dienen in de meeste gevallen enkel de finale aftakkingen vervangen te worden.

Voor de toevoerleidingen bevestigen de technische specificaties dat er een andere berekening dient te gebeuren dan bij toiletten met reservoir. De specificaties geven aan dat de diameter voor de leidingen bij toiletten met directe spoeling dicht aanleunt bij deze voor toiletten met reservoir. De duurtijd van een spoeling met reservoir is namelijk vele malen langer dan bij een directe spoeling (waarbij deze slechts enkele seconden bedraagt).

De technische specificaties raden aan de aanbevelingen van de fabrikant te raadplegen voor de berekening van de basisdebieten (1 l/sec voor de toil...

De technische specificaties raden aan de aanbevelingen van de fabrikant te raadplegen voor de berekening van de basisdebieten (1 l/sec voor de toiletten met directe spoeling van DELABIE).

In tegenstelling tot de algemene bezorgdheid, ligt de diameter van de leidingen voor een directe spoeling, wanneer berekend op deze manier, niet zo ver af van deze met reservoirs.

Aangepaste producten

Aangepaste producten

DELABIE ontwerpt sinds bijna 30 jaar toiletten met directe spoeling voor de utiliteitsbouw.

Het mechanisme en de bediening, zonder kwetsbare kunststof onderdelen, zijn schokwerend en vandaalbestendig. Zij hebben een levensduur van minstens 500.000 handelingen.

Bij een voorwandsysteem, uitgerust met een toiletkraan van DELABIE, is het onderhoud beperkt tot het reinigen of vervangen van het standaard binnenwerk. Het mechanisme en het systeem zijn onmiddellijk toegankelijk zonder demonteren van de kraan.

Om het waterverbruik met de directe spoeling van de TEMPOFLUX 2 te optimaliseren is deze kraan beschikbaar in een versie met dubbele bediening 3l/6l, aanpasbaar naar 2l/4l. Zo kunnen de bouwheren het ontwerp van hun gebouw optimaliseren en het in aanmerking laten komen voor het hoogte niveau van ecolabels (HQE, BREEAM, LEED, enz.).

Zij hebben de directe spoeling van DELABIE gekozen...