ECO-verbruik, een uitdaging binnen het sanitair?

September 2019

DUURZAAMHEID overheerst

DUURZAAMHEID overheerst

De bewustwording ten gunste van een gecontroleerd verbruik brengt de hele bevolking geleidelijk aan tot het nemen van milieuverantwoorde keuzes.

Recycling, consumptie van lokale en biologische producten, milieubescherming, gebruik van ecologische transportmiddelen, compostering, vermindering van het waterverbruik, … dit alles maakt deel uit van een duurzame aanpak om minder en beter te consumeren.

Ook bedrijven worden met deze nieuwe ecologische en economische uitdagingen geconfronteerd. Zeker wanneer hun producten een directe impact hebben op het water- of energieverbruik, spelen zij een actieve rol.

Met het juiste product kan alleen al tijdens het wassen van de handen tot 90% waterbesparing gerealiseerd worden en zo ook energieverspilling tegengegaan worden. Voor de juiste apparatuur kiezen wordt dus een prioriteit!

ECO Design

ECO Design

De beheersing van het water- en energieverbruik ten gunste van een duurzame ontwikkeling met behoud van de natuurlijke bronnen is al 90 jaar een belangrijk streefdoel voor DELABIE.
Het bedrijf stelt dus ecologische overwegingen centraal in zijn denken en biedt producten aan die even designgericht als verantwoordelijk en duurzaam zijn voor publieke ruimten.

Het sanitair in publieke ruimten wordt intensief gebruikt, waardoor het waterverbruik aanzienlijk is.
Als pionier in de eco-economie heeft het merk daarom een innovatief systeem met automatische zelfsluiting ontwikkeld waarvan de prestaties op het gebied van energie- en waterbesparing de criteria van milieukeurmerken zoals HQE, LEED of BREEAM ruimschoots overtreffen.

Eén doel: beter consumeren.

GROENE producten

GROENE producten

Het engagement van DELABIE voor een verantwoorde en duurzame aanpak omvat de uitrusting van alle wastafelkranen met een beperkt debiet van 3 l/min (tot 1,5 l/min), in vergelijking met 6 tot 12 l/min bij concurrerende kranen voor huishoudelijke toepassing.

Tijdens het wassen van de handen vindt echter 60% van de waterverspilling plaats tijdens het inzepen. Enkel de vermindering van het debiet is dus niet voldoende om een gecontroleerd en duurzaam verbruik te garanderen.

Om overmatig waterverbruik te beperken, stelt DELABIE daarom een systeem voor waarbij het water niet meer stroomt tussen het bevochtigen en het spoelen van de handen.
Dit fenomeen, dat « onderbroken verbruik » wordt genoemd, maakt een automatische onderbreking van de waterstroom tijdens het inzepen en activatie van de waterstroom tijdens het spoelen (7 seconden) mogelijk.
Het sluiten van de kraan gebeurt automatisch en natuurlijk dankzij een intelligent beheer van de waterdruk, waardoor energieverspilling wordt beperkt.

DELABIE streeft ook voor efficiëntere functionaliteiten waarbij elektriciteitsverbruik wordt vermeden en een optimaal comfort voor de gebruiker wordt gewaarborgd. Een voorbeeld hiervan is de soepele bediening, waardoor de kranen moeiteloos in werking worden gesteld door een eenvoudige, zeer lichte mechanische druk.

Met de juiste producten slimmer consumeren

Met de juiste producten slimmer consumeren

Een duurzame en verantwoorde aanpak promoten, betekent voor DELABIE sanitaire oplossingen voorstellen en de klanten adviseren over de meest geschikte oplossing voor hun behoeften.

In bepaalde publieke of commerciële gebouwen, zoals een luchthaven, is het gebruik van de sanitaire installatie dermate hoog, dat waterstagnatie bijvoorbeeld geen echt probleem vormt. Elektronische kranen met een periodieke spoeling zijn dan ook misschien niet de juiste oplossing, terwijl een mechanische zelfsluitende kraan daarentegen perfect geschikt is.

Wanneer de eerste behoefte echter is de overdracht van kiemen en bacteriën te beperken, kan met de installatie van een elektronische oplossing een betere hygiëne gegarandeerd worden. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het activeren van een toiletspoeling zonder manueel contact.

Om tegemoet te komen aan de specifieke behoeften van publieke ruimten, heeft DELABIE technologische innovaties ontwikkeld, zoals de massamodus op urinoirs. Dit concept vermindert het waterverbruik tijdens een piekperiode – wanneer er een groot aantal gebruikers snel na elkaar passeren - bijvoorbeeld tijdens de rust in een voetbalstadion. Microspoelingen worden tussen elke gebruiker uitgevoerd zodat hun comfort gewaarborgd is, en wanneer het aantal opeenvolgende gebruiken afneemt, voert het systeem een volledige spoeling uit.
Een andere technologie is de periodieke spoeling. Deze maakt het mogelijk waterstagnatie in  minder gebruikte zones te beperken door elke 24 uur preventief te spoelen.

Tot slot is het belangrijk op te merken dat kiezen voor elektronische kranen met een debiet dat 2 tot 3 keer hoger is dan het debiet van een mechanisch zelfsluitende kraan, kiezen is voor een minder grote waterbesparing.
Daarom hebben de elektronische kranen van DELABIE hetzelfde geoptimaliseerde debiet als de zelfsluitende oplossingen en besteedt het merk bijzondere aandacht aan een laag energieverbruik.