Waarom kiezen voor een mengkraan met drukcompensatie?

November 2020

Waarom kiezen voor een mechanische mengkraan met drukcompensatie (EP) ?

Om het risico op bacteriegroei en met name legionella in ziekenhuizen en zorginstellingen te beperken, wordt in de Nederlandse Drinkwaterwet en het Vlaamse Legionellabesluit aanbevolen dat zorginstellingen warmer water produceren en verdelen.
Om het risico op legionella in te perken is het verplicht de bacteriologische kwaliteit van het water in het net te controleren door regelmatig monsters af te nemen en analyses uit te voeren. Bovendien moet het warm water circuleren bij temperaturen boven 55°C (60°C in Nederland).  
Het is aangeraden de veiligheid van de gebruiker te verzekeren  door de tappunten te voorzien van geschikte kranen.

Mengkraan met drukcompensatie

Vandaag de dag, op internationaal niveau, is sanitair warm water verantwoordelijk voor 20-30% van alle brandwonden. In Frankrijk is berekend dat een kind een 3e graads verbranding kan krijgen in 1 tot 2 seconden bij 60°C, terwijl het voor een volwassene 5 seconden duurt.
Het risico op brandwonden neemt dus aanzienlijk toe, vooral voor gehospitaliseerde mensen, die gevoeliger zijn en minder reflexen hebben.

Daarom is het noodzakelijk om een maximale temperatuur te handhaven en tegelijkertijd het risico op brandwonden te beperken door de installatie van veiligheidsvoorzieningen.

Mengkraan met drukcompensatie

In het algemeen bestaat er een eenvoudige oplossing waarmee ook alle DELABIE-mengkranen zijn uitgerust: een temperatuurbegrenzer, om te voorkomen dat de gebruiker blootgesteld wordt aan heet water. Deze veiligheid is gebaseerd op de veronderstelling dat warm en koud water in dezelfde verhoudingen (debiet, druk, enz.) worden geleverd.
In de ziekenhuisomgeving wordt deze veronderstelling echter ondermijnd door het feit dat het watersysteem vele kamers bedient, die worden bezet door verschillende gebruikers die willen drinken, douchen of hun handen wassen. Drukverschillen kunnen dus aanzienlijke temperatuurschommelingen veroorzaken.

Mengkraan met drukcompensatie

De EP-technologie zorgt voor een automatische en onmiddellijke antiverbrandings-beveiliging. In het geval van een onderbreking van de koudwatertoevoer wordt het debiet van de warmwatertoevoer verminderd, waardoor elk risico op brandwonden voor de patiënt wordt voorkomen.
Omgekeerd wordt bij onderbreking van de warmwatertoevoer het koudwaterdebiet verminderd. Bij de douchemengkranen wordt zo elk risico op een koude douche, die tot evenwichtsverlies of valpartijen zou kunnen leiden, vermeden.

Mengkraan met drukcompensatie

Tot slot maakt het EP-patroon ook de installatie van drukregelaars direct voor de kranen of mengkranen overbodig, die vaak complexe, omvangrijke apparaten zijn met veel ruimte voor bacteriën.