DELABIE, het behalen van milieukeurmerken

Bouw- en productlabels

Met een aanzienlijke economische en bevolkingsgroei de afgelopen jaren, is de levensstandaard gestegen. Deze stijging gaat gepaard met een explosie in het waterverbruik, waarvan het merendeel drinkbaar is. 
Het waterverbruik is dus een groot aandachtspunt geworden.

DELABIE, het behalen van milieukeurmerken

Een aantal regeringen en milieuorganisaties hebben zich daarom ingezet voor een beter waterbeheer en moedigen eveneens mensen aan om hun verbruik zoveel mogelijk te beperken.

BOUWLABELS

Bij een beter waterbeheer wordt ook de infrastructuur betrokken
Tegenwoordig zijn er tal van opdrachtgevers die graag een label willen ontvangen dat de milieuprestaties van hun gebouwen garanderen
Zowel voor de woningbouw als de industrie en dienstensector geven zulke labels hen de mogelijkheid om de waarde van hun activa aanzienlijk te verhogen

Om dit te bereiken, moeten gebouwen voldoen aan een aantal criteria, waaronder het verminderen van water- en energiegebruik. Dit is mogelijk dankzij aangepaste kranen

Op deze manier respecteert DELABIE de milieuaanpak van gebouwen volgens de belangrijkste geldende keurmerken: HQE, BREEAM, LEED, enz.

DELABIE heeft bijvoorbeeld kranen ontworpen met een debiet van 1,4 l/min om de beste LEED-score te bemachtigen (referenties die eindigen met “LD”).

PRODUCTLABELS

Consumenten hebben weliswaar heel weinig informatie over het water- en energiebesparingspotentieel van deze uitrustingen. 
Het is met het oog hierop dat er nieuwe programma’s ontwikkeld werden. 

Het Europese waterlabel, een nieuw vrijwillig initiatief dat wordt ondersteund door de industrie, werd in 2014 gelanceerd. Het is erop gericht waterzuinige producten te promoten en consumenten duidelijke informatie mee te geven omtrent waterverbruik aan de hand van een simpel en betrouwbaar etiketteringssysteem. Het doel van dit programma is om gemeenschappelijke eisen te stellen aan waterefficiënte apparaten in alle aangesloten landen, met inachtneming van alle nationale wettelijke eisen en normen. Het omvat een breed scala aan apparaten, waaronder douchekoppen, douchebedieningen, wastafel-, toilet- en urinoirkranen, en debietregelaars. 

DELABIE neemt deel aan de ontwikkeling van dit Europees label binnen de Unified Water Label Association. Het zal in werking treden zodra er goedkeuring is van de Europese Commissie. Eenmaal geïmplementeerd, kan dit label met hoog potentieel een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van essentiële waterbronnen op Europese schaal

DELABIE heeft dit etiketteringssysteem ontwikkeld met diverse keurmerken, waaronder WELS (Water Efficiency Labeling and Standards) in zowel Australië als Hong Kong, en SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization) in Saoudi-Arabië.  Saoudite.